ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)-หน้าพระลาน สระบุรี (SOE65)